Заявки за зимната изпитна сесия 2017/2018 за ОКС "Бакалавър"

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Зимната изпитна сесия е в периода  22.01.2018 - 16.02.2018 г.

От 06.11.2017 г. до 24.11.2017 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

От 27.11.2017 г. до 15.12.2017 г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 209 или на имейл:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно. 

Учебен отдел