Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия 2017/2018

Заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2017/2018 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават:

Кога: от 24.04.  до 31.05.2018 г.;
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).