Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия 2019/2020, по е-поща

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за юнската  изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. ще става онлайн, след като бъде заплатена таксата за съответния брой изпити, само от лятна изпитна сесия (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg
Сканира се или се снима платежното от платената за съответния брой изпити сума, изписва се в имейла факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. 

Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Банкова сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски”:
IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD

Срок за подаване: от 27.04. 2020г. до 30.05.2020 г.

Отдел "Студенти"