Заявления за явяване на изпити от минали години за септемврийска изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. , по е-поща

Заявленията за явяване на изпити от минали години за септемврийска поправителна  изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. ще се подават по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой изпити от двете изпитни сесии-зимна и лятна (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти - studenti@fmi.uni-sofia.bg.

В имейла се изписват: факултетният номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. Прилага се сканирано копие или  снимка на платежното от заплатената за съответния брой изпити сума.

Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Банковата сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски” е:
IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD

Срок за подаване: от 21.07. 2020 г. до 17.08.2020 г.
Забележка! За студентите, неположили успешно изпит от втората лятна изпитна сесия (17-28.08.2020 г.), срокът по изключение се удължава до 29.08.2020г.