Зимна изпитна сесия 2017/2018 уч. г., корекции

Направени са  допълнения и корекции в предстоящата изпитна сесия, последно на:

  • ОКС "Бакалавър", задължителни дисциплини - 23.01.2018 г.
  • ОКС "Бакалавър", избираеми дисциплини - 23.01.2018 г.
  • ОКС "Бакалавър", задочно обучение - 16.01.2018 г.
  • ОКС "Магистър", всички програми - 23.01.2018 г.

Сесията се намира на адрес: "Начало->Студенти->Изпити".
Корекциите и допълненията са оцветени в жълто!
Моля следете актуализирането на новината!