Зимна сесия, 2019/2020 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимната сесия, 2019/2020 уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми дисциплни (ИД).