Зимна сесия, 2019/2020 - график на изпитите за ОКС "Магистър"

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимната сесия, 2019/2020 уч. г. на ОКС "Магистър", задължителни и  избираеми дисциплни.

Забележка: За изпитите, които са съвместно с бакалаври, следете за информация на сайта на ФМИ в понеделник, 13.01.2020 г.