Зимна сесия, 2020/2021 - график на изпитите за ОКС "Магистър"

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимната сесия, 2020/2021 уч. г. на ОКС "Магистър", задължителни и  избираеми дисциплни.