Зимна сесия, 2022/2023 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задочно обучение

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимна сесия - I (ноември и декември) и II (януари и февруари) 2022/2023 уч. г. на ОКС "Бакалавър" - задочно обучение