Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Следдипломна квалификация - СДК

Следдипломна квалификация – СДК

Форми на обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация

Факултетът по математика и информатика организира и провежда обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация в следните форми:

  • едногодишно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация;
  • краткосрочни курсове за специализация на учители и ръководители на компютърни кабинети по определена тема;
  • други, по заявка на заинтересовани лица или организации.

Обучението е задочно и се организира в групова и индивидуална форма. Очните занятия се провеждат съботно-неделно и през ученическите ваканции. Индивидуална форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

 

Начин на плащане

  • За едногодишното обучение плащането може да бъде извършено на 3 вноски за курса "Учител по информатика и ИТ" и на две вноски за курсовете "Учител по математика", "Учител по математика и информатика" и „Учител профилирана подготовка по информатика и ИТ”, внесени съответно при записването, преди началото на втория семестър и (за "Учител по информатика и ИТ) преди дипломирането. Платежните документи се предоставят на г-жа С. Горанова  (каб. 209) на хартия или сканирани, по електронната поща, на адрес  stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg.
  • За краткосрочните курсове плащането се извършва изцяло преди началото на курса (до една седмица преди началната дата).

Плащането се извършва в касата на ФМИ (ст. 215)  или по банков път:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ
Основание за плащане: СДК – наименование на курса, ръководител

 

Издаване и получаване на документи за завършено обучение

Стая 209 на ФМИ:
г-жа Светлана Горанова, 02/862 23 73, 02/8161 522

Списъци на готови свидетелства и удостоверения

 

Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...