Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Докторанти

Докторанти

Докторанти

учебна 2017/2018 г. 

 

Обща информация

 

Докторантите, които желаят да се явят на докторантски минимум по западен език, трябва да подадат заявление по образец в Деканата на ФКНФ - каб. 231, сграда Ректорат, в срок до ............... Текстът, който трябва да се представи, е в обем 150 стр. и трябва да е различен от представения на кандидатдокторантския изпит.

 

Обяви за публична защита на дисертационен труд

 

 

 

 

Действия към документ