Blogs

Поправителна изпитна сесия - ОКС "Бакалавър", ИД, 2019/2020, редовно обучение

На страница "Студенти"->"Изпити"  е публикувана поправителната изпитна сесия, 2019/2020 уч. г., избираеми  дисциплини на ОКС "Бакалавър" - редовно обучение.

Поправителна изпитна сесия - ОКС "Бакалавър", ЗД, 2019/2020, редовно обучение

На страница "Студенти"->"Изпити"  е публикувана поправителната изпитна сесия, 2019/2020 уч. г., задължителни  дисциплини на ОКС "Бакалавър" - редовно обучение.

Pages

Subscribe to RSS - blogs