Blogs

Възпитаници на ФМИ бяха отличени със стипендии на фондация Еврика

За тридесет и първа година Фондация „Еврика“ присъди стипендии на 46 ученици и студенти с изявени способности в науката и техниката. Шестнадесет от наградените са представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наградите се определят чрез конкурси или са за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология.

Факултетът по математика и информатика е носител на Купата на Ректора за 2020

От 18 до 25 октомври 2020 г. се проведе Деветият спортен празник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Купата на Ректора – 2020“. За първи път от организирането на празника от 2012 г. на 1-во място се класира ФМИ със събрани 1080 т. Празникът се организира и провежда от Департамента по спорт, студентите от Университета със съдействието на Столична община. Спортните надпревари между студентите се проведоха на спортните бази на Университета по 11 вида спорт, в т.ч.

Заповед РД19-479/06.11.2020 г. на Ректора на СУ, правила в условията на COVID-19 от гледна точка на защита на личните данни

Със заповед РД19-479/06.11.2020 г. на Ректора  на СУ относно утвърдени правила за действие в условията на разпространение на COVID-19 от гледна точка на защита на личните данни може да се запознаете тук.

Pages

Subscribe to RSS - blogs