draganova's blog

Заповед РД 19-307/31.07.2020 във връзка с признаване за успешно завършена 2019/2020 уч. г.

Ректорът на СУ "Св. Кл. Охридски" издаде заповед РД 19-307/31.07.2020, която допълва т. 7 (където е добавен и ФМИ) на

Държавен изпит - втора сесия за випуск 2018/2019

Държавният изпит за ОКС "Бакалавър" - втора сесия за випуск 2018/2019 ще се проведе на 5 август 2020 г. (писмен-задачи) и 6 август 2020 г. (писмен-теория)  от 9:00 часа.

Всеки студент е длъжен да носи студентската си книжка, по изключение личната си карта!

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog