draganova's blog

Пролетна научна сесия на ФМИ 2023, провеждане

На 25.03.2023 г. (събота) във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент  Охридски“ се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ). Тази година тя беше под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски". В рамките на 11 паралелни секции своите резултати представиханад 80 учени и докторанти не само от ФМИ, но и от други факултети на Софийски университет, както и от други български и международни висши училища и научни организации.

Конкурс "Млад предприемач в науката"-2023

Центърът за трансфер на технологии към Научноизследователския сектор на СУ ”Св. Климент Охридски“ организира за втора поредна година конкурс „Млад предприемач в науката- 2023 г.“
Условия на конкурса
Заявка за участие
С
рок за подаване на заявките: 01.04. - 15.09.2023

Конференция Recent Developments in Stochastic Processes, 27.03-29.03.2023

В периода 27.03-29.03.2023 в Големия Салон на БАН ще се проведе мини-конференцията Recent Developments in Stochastic Processes. Този форум е по инициатива на проф. Людмил Кацарков и е част от събитията на Mеждународния център за математически науки (ICMS). Сред участниците има изявени учени както от България, така и от чужбина. Доклад ще изнесе и водещият специалист по стохастични процеси Geoffrey Grimmett.

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog