draganova's blog

Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия на уч. 2018/2019 г.

Заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2018/2019 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават :

Кога: от 23.04.2019 г.  до 23.05.2019 г.
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

ВАЖНО!
Заявления за изпити от минали години няма да се приемат след 23.05.2019 г.

Семинар „Математическо моделиране”, 24.04.2019

На 24.04.2019, сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, доц. д-р Емилия Бажлекова и доц. д-р Иван Бажлеков от ИМИ БАН, ще представят проблема:

"Моделиране с използване на уравнения от дробен ред на образуването и разпространението на биологични повърхностно активни вещества".

Публична защита на дисертационен труд на Николай Червенов, 15.05.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 Математика докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката“.

Кандидат: Николай Костов Червенов

Тема: “Копули в Соболеви пространства и приложения”

Кога: 15 май 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog