draganova's blog

Записване на новоприетите магистри във ФМИ, летен прием 2017/2018

Записването на новоприетите магистри от летен прием, 2017/2018 ще продължи до 23.02.2018 г. (вкл.) в отдел „Студенти“ на ФМИ, каб. 220, 9:30 –12:00 и 13:30 –16:30.

Указания за записване.

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър, 2017/2018 уч. г.,

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2017/2018 за ОКС "Магистър".

16 февруари – 8 март (включително) 2018 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Информатика, 2 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за летния семестър на учебната 2017/2018 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog