draganova's blog

Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Надежда Рибарска, 30.01.2018

За присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика.
Тема: “Фрагментируемост и функционално-аналитичен подход към необходими условия за оптималност”
Кога: 30 януари 2018 г., 13:00 ч.
Къде: Заседателна зала на ФМИ

Процедури за придобиване на научна степен

Кандидатстудентски курс по математика с начало 13.01.2018, провеждане на 20. и 21.01.2018

Кандидатстудентският курс по математика, с начало 13 януари 2018 г., ще се проведе на 20 и 21 януари 2018 г. в същите зали, в които се проведе на 13 и 14 януари 2018 г., за сътветната група, а именно:

Допълнително обучение по ДСТР, спец. КН, 1 курс, 1 поток, 03.02.2018

На 03 февруари 2018 г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДСТР, за специалност Компютърни науки, първи курс, първи поток. Обучението ще бъде в зала 02, ФМИ с лектор Емилиян Рогачев.

Програма ЕОС

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog