draganova's blog

Дипломни защити в магистърски програми ТОППИТ и ИМЗПМКМИТ, 29.02.2024

Дипломантите трябва да заявят участието в защитата до 9 февруари 2024 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

Випуск 2023 г. на ФМИ се дипломира - снимки и видео

На 2 февруари 2024 г. в 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена церемония, на която 361 бакалаври и магистри от випуск 2023 г. на Факултета по математика и информатика получиха дипломите си за завършено висше образование. 50 абсолвенти са с отличен успех, а пълните отличници са 17.

Провеждане на кандидатстудентски курс по математика с начало 3.02.2024

От 03 февруари 2024 г.  започва съботно-неделен кандидатстудентски курс по математика. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Обучението ще се провежда в онлайн платформа Мудъл.

Списък на  курсистите

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog