Допълнително обучение по Линейна алгебра за специалност ''Приложна математика''

Нa 15 януари 2017 г. (неделя) от 10 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от специалност ''Приложна математика'' 1 курс. Лектор: Емилиян Рогачев.