Protection of Information in Computer Systems and Networks

Master degree program Protection of Information in Computer Systems and Networks (in the field of Informatics and Computer Science) aims to give wide range, interdisciplinary study of students with Bachelor's or Master's degree in informatics or related subjects or fields of education. It widens knowledge of the students in policy, strategy and programming products for information protection in computer systems and networks.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII242113 Informatics
Master's programme: 
Information Security in Computer Systems and Networks
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Information Security in Computer Systems and Networks
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Milen Petrov, PhD

Focus, educational goals

Studying the problems, perspectives and priorities of information protection policy; the content and management mechanisms and principles of interaction aimed at protecting information in computer systems and networks in different organizations; modern concepts to protect network structures, providing the necessary reliability and efficiency; the technical and programming methods for providing information protection in complex regional and company information systems.

Training (knowledge and skills)

The training includes: analysis of the environment and the external and internal factors and conditions in which the information protection policy in the computer system and networks is implemented. Program provides knowledge and practical skills to work on a wide range of issues concerning the protection of information in computer system and networks and the policy for its implementation. By conducting course projects on individual disciplines (participation in situational and simulation games), and the skills gained from the five Cisco courses, the knowledge gained and the capabilities of the learners are reinforced.

Professional competence

Обучението ще развие следните умения и компетенции: боравене със специализирани програмни продукти за защита на информацията в мрежи на база курсовете на 5 те курса на Sisko Akad.; методи политики програмни и технически средства за мрежовата и системна администрация; защита от различни видове атаки и вируси; методи за контрол на достъпа; управление на риска; злонамерения софтуер и системи за откриване и предотвратяване на проникванията на компютърни вируси; класификацията на доверителните компютърни системи и тяхната оценка; кодове за откриване и коригиране на случайни и постоянни грешки в компютърните системи и мрежи; защитени информационни взаимодействия, описание и анализ, моделиране на защитените взаимодействия и модели за наблюдение на взаимодействията.

Professional realization

Завършилите ще могат да заемат длъжности във държавни учреждения и фирми, като служители по сигурността на информацията, ИТ мениджъри, аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със необходимите аналитични знания и умения в областта на системите за сигурност в информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление, мениджмънт на знанията др. Те ще имат добра основа за изследователска работа и докторантура по въпросите в областта на сигурността в компютърните мрежи и системи, както и за преподавателска дейност.

Contact information