Лятна сесия, 2021/2022 - график на изпитите за ОКС "Бакалавът" задочно обучение

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия - I (март и април) и II (юни и юли) 2021/2022 уч. г. на задочно обучение