Masters Programs 2018/2019

Справочник за всички магистърски програми

За прием от зимен семестър на учебната 2018/2019 г., ФМИ предлага следните магистърски програми по специалности:

4.6 "Informatics and Computer science"

 • Bio- and Medical Informatics
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Евгений Кръстев, +359 2 8161 503, eck@fmi.uni-sofia.bg
  http://bmi.fmi.uni-sofia.bg/index.html
 • Embedded Systems
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Васил Георгиев, +359 2 8161 594, v.georgiev@fmi.uni-sofia.bg
 • Discrete and algebraic structures
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Евгения Великова,  +359 2 8161 664, velikova@fmi-uni-sofia.bg
 • Electronic Business and Electronic Management
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Камен Спасов, +359 898 422 585, kspasov@fmi.uni-sofia.bg
  http://compsys.fmi.uni-sofia.bg/MasterPrograms/MasterPrograms
 • Information Security in Computer Systems and Networks
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Милен Петров, +359 2 8161 572, milenp@fmi.uni-sofia.bg
 • Information Extraction and Knowledge Discovery
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Иван Койчев, +359 2 971 04 00, koychev@fmi.uni-sofia.bg
 • Artificial Intelligence
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Мария Нишева, +359 2 8161 729, marian@fmi.uni-sofia.bg
 • Information Systems
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Владимир Димитров, +359 2 8161 594, cht@fmi.uni-sofia.bg
 • IT Services and Projects 
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Калинка Калоянова, +359 2 8161 594, kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg
 • Computer Graphics
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Симеон Замковой, +359 2 8161 582, zamkovoy@fmi.uni-sofia.bg
 • Computational Linguistics
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: гл. ас. д-р Стефан Герджиков, +359 2 8161 636, +359 2 8161 505, stefangerdzhikov@fmi.uni-sofia.bg
  https://store.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/bg-linguistics.html
 • Logic and Algorithms
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Александра Соскова, +359 2 8161 529, asoskova@fmi.uni-sofia.bg
  https://store.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/bg-logic.html
 • Mechatronics and Robotics
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Георги Бояджиев, +359 2 8161 562, george@fmi.uni-sofia.bg
 • Distributed systems and mobile technologies
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, +359 2 8161 535, krassen@fmi.uni-sofia.bg
  https://rsmt.fmi.uni-sofia.bg
 • Software Technologies
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Силвия Илиева, +359 2 871 71 27, sylvia@fmi.uni-sofia.bg
 • Technologies for Knowledge and Innovations
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Елисавета Гурова, +359 2 971 35 09, elis@fmi.uni-sofia.bg
 • Technology Entrepreneurship and Innovation in Information Technology

 4.5 "Mathematics", Mathematics

 • Algebra, Geometry and Topology
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител:  проф. д-р Азнив Каспарян, +359 2 8161 710, kasparia@fmi.uni-sofia.bg
 • Dynamic Systems and Number Theory
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Ангел Живков, +359 2 8161 788, zhivkov@fmi.uni-sofia.bg
 • Equations of Mathematical Physics
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Мария Каратопраклиева, +359 2 8161 675, ivmarkar@fmi.uni-sofia.bg

4.5 "Mathematics", Applied Mathematics

 • Probability, Actuarial sciences and Statistics, for specialists
  (за бакалаври, които са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Марусия Божкова, +359 02 8161 578, bojkova@fmi.uni-sofia.bg
 • Probability, actuarial sciences and Statistics, for non-specialists
  (за бакалаври, които не са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Марусия Божкова, +359 02 8161 578, bojkova@fmi.uni-sofia.bg
 • Computational Mathematics and Mathematical Modeling
  (за бакалаври, които са завършили ФМИ, природонаучни или технически факултети)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Татяна Черногорова, +359 2 8161 506;  +359 897 84 64 36, chernogorova@fmi.uni-sofia.bg
 • Mathematical Modelling in Economics
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Весела Стоименова, +359 2 81 61 676, stoimenova@fmi.uni-sofia.bg
 • Optimization
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. дмн Надежда Рибарска, +359 2 8161 590, ribarska@fmi.uni-sofia.bg
 • Equations of Mathematical Physics and their Applications
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Тодор Попов, +359 2 8161 675, topopover@fmi.uni-sofia.bg

1.3 Pedagogy of education in... 

 • E-Learning
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: държавна субсидия
  Ръководител: доц. д-р Елиза Стефанова, +359 2 8161205, +359 885 302 568, eliza@fmi.uni-sofia.bg
 • Technologies for Education in Mathematics and Informatics
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: държавна субсидия
  Ръководител: доц. д-р Таня Тонова, +359 2 8161 528, ttonova@fmi.uni-sofia.bg

English language master programs