Programmes

Приемът на бакалаври във ФМИ се извършва в три основни професионални направления:

(1) 4.6 Informatics and Computer Science:

  • Informatics
  • Computer Science
  • Software Engineering
  • Information Systems

(2) 4.5 Mathematics

  • Mathematics
  • Applied Mathematics
  • Statistics

(3) Pedagogy of Education in Mathematics, Informatics and Information Technologies:

  • Mathematics and Informatics (full-time and part-time)