Exams

Във ФМИ се провеждат два вида кандидат-студентски изпити:

  • Изпит по "Математика I (математика първо равнище)", който съответства на материала включен в учебниците по математика - първо равнище (задължителна подготовка). Не са включени теми по стереометрия, производна и граница на функция. Той е подходящ за всички ученици.
  • Изпит по "Математика II (математика второ равнище)" включва всички теми от учебниците по математика - първо и второ равнище, и е с повишена трудност в сравнение с изпита Математика I.

И двата изпита са с продължителност 4 часа.

Формат на провеждане, теми, примерни задачи, курсове за подготовка на кандидат-студенти.