Doctoral Degree Programmes

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в Сектор „Докторанти“.

Докторанти се приемат в една основна сесия (подаване на документи септември-октомври, изпити ноември-декември, записване януари-февруари), а по изключение и наличие на незаети свободни бройки и на втора допълнителна сесия (подаване на документи март-април, изпити май-юни, записване юни-юли).