Национално състезание по елементарна математика "Проф. Борислав Боянов"

Национално състезание по елементарна математика

Тази година първият кръг на състезанието ще се проведе в математическите гимназии в Благоевград, Ботевград, Бургас, В. Търново, Варна, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Смолян, Шумен и Ямбол, а в гр. София - във Факултета по математика и информатика. Участниците от София могат да внасят таксата от 15 лева до петък, включително, в касата на ФМИ или по банков път:

IBAN BG36 BNBG 9661 3100 1742 01

BIC BNBGBGSD

С цел да насърчи заниманията с математика и даде възможност на многото любители на тази древна наука да изявят своите способности и умения, Факултетът по математика и информатика при СУ “Св. Климент Охридски” през 2006 г. учреди Национално състезание  по елементарна математика "Турнир на декана на ФМИ". През 2009 г., в   памет на основателя на турнира проф. Борислав Боянов, състезанието е преименувано в „Турнир проф. Борислав Боянов”.

Турнирът се организира съвместно с математическите гимназии от страната. Това е стъпка към едно по-мащабно и тясно сътрудничество с елитните ни училища, откъдето идва преобладаващата част от студентите по математика и информатика.

Турнирът е открит за участие на всички, без ограничения за възраст и образование. Могат да участват ученици, учители и студенти, професионалисти и любители на математиката.

Турнирът се провежда в два кръга – регионален и централен.

Първият кръг се организира  по  схемата на  кандидатстудентския конкурс по математика  в Софийския университет: 8 задачи за 4 часа. Провежда се в математическите гимназии в страната. Всеки участник в турнира се регистрира  в произволно избран от него областен център. Най-добре представилите се на първия кръг се допускат до втория.

Вторият кръг на турнира се провежда във ФМИ и задачите имат по-творчески характер. На него се определя победител, който получава купата на ФМИ. Първите в класирането и най-добре представилият се ученик си поделят наградния фонд от 2000 лева. Най-добре представителите се участници на втория кръг получават оценка по математика, която, ако е над Много добър (5.00), се признава за резултат от кандидатстудентски изпит по Математика ІІ равнище за кандидатстване във ФМИ през 2018 г (чл. 29 (4) и чл. 30 (4)).

Регистрация на участниците: Математическите гимназии в страната.

Такса правоучастие: 15 лева

За контакт: turnir@fmi.uni-sofia.bg