Семинар „Математическо моделиране”, 03.06.2017

На 03.06.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

Гл. ас. д-р Ана Авджиева, кат. Числени методи и алгоритми, ще представи проблема

Feasibility Study of Housing First Project in Aveiro

Резюме: Гл. ас. д-р Авджиева взе участие във форума  European Study Group with Industry 127 (ESGI’127), който се проведе през месец май в град Авейро, Португалия. Тя ще представи четирите проблема, поставени от фирмите RAIZ, PRIO Energy и Florinhas do Vouga, по които са работили участниците.  Ще  бъде дискутиран подробно проблема „Feasibility Study of  Housing First Project in Aveiro“, в чието решаване е участвала д-р Авджиева, касаещ помощта и настаняването на 60 бездомни, обитаващи град Авейро.