Семинар на тема "Поасонова геометрия на 3-мерните алгебри на Склянин"

На 8.6.2017г., четвъртък, от 13:15 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ 
Милен Якимов ще изнесе семинар на тема:

Поасонова геометрия на 3-мерните алгебри на Склянин

Резюме:
Artin, Schelter, Tate и van den Bergh класифицират двумерните некомутативни проективни пространства в периода 1987-1991г.. Основните (неизродени) пространства съответстват на 3-мерни алгебри на Склянин. В доклада ще опишем класификацията на неприводимите представяния на тези алгебри, които са крайни модули на своите центрове. Това са аналозите на корени на единицата в квантовите групи. Алгебрите на Склянин от този тип съответстват на елиптични криви с автоморфизъм от краен ред. Резултатите се формулират в термините на Поасонова геометрия на центровете на алгебрите.

За повече информация: http://theo2.inrne.bas.bg/seminars/