Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира кандидатстудентски курсове по математика.

Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

Курсовете са с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността им е 500 лева, които се внасят изцяло по банковата сметка на ФМИ:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена на курсиста и основание за плащане - "кандидатстудентски курс". 
Плащането може да бъде извършено само по банков път.

След заплащане на таксата записването се извършва на следния имейл адрес: ucheben@fmi.uni-sofia.bg. За да бъде направено записването, в писмото задължително трябва да се посочи следната информация:

  • Трите имена на кандидатстудента;
  • Телефон и имейл адрес за връзка;
  • Дата на паричния превод.

Телефони за информация: +359 2 8161522, +359 2 8622373

  • От 23 октомври 2021 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 28 септември - 21 октомври 2021 г.
  • От 24 октомври 2021 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 28 септември - 21 октомври 2021 г.