Колоквиум на ФМИ, 18 юни 2015

На 18 юни 2015 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.
Професор Гергана Петрова от Texas A&M University ще изнесе доклад на тема:

Алгоритми за апроксимация и оптимизация

Кратко резюме на доклада:

Ще покажем как модификация на стандартен алгоритъм за апроксимация (Pure Greedy algorithm) може да доведе до подобряване на апроксимационните му свойства. Дискутира се също и прилагането на модифицирания алгоритъм.