На вниманието на студентите от специалности СИ и КН

Поради неотложен ангажимент на проф. д-р Георги Димитров лекциите по дисциплината СПА няма да се провеждат на следните дати - 26.10.2017, 03.11.2017, 10.11.2017, 16.11.2017, 17.11.2017 и 24.11.2017

Учебен отдел