ЕОС наставници за специалност "Софтуерно инженерство"

За учебната 2023/2024 година

Академичен наставник: доц. д-р Александър Димов, aldi@fmi.uni-sofia.bg

Наставници: