Текущи

График за провеждане на докторантски минимум по западен език за учебната 2017/2018 г.
Докторантите, които желаят да се явят на докторантски минимум по западен език, трябва да подадат заявление по образец в Деканата на ФКНФ - каб. 231, сграда Ректорат, в срок до 07.12.2017 г. Текстът, който трябва да се представи, е в обем 150 стр. и трябва да е различен от представения на кандидатдокторантския изпит.