Тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от випуск 2017, 15.01.2018

На 15.01.2018 г. от 11.00 ч. в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2017 г. на ФМИ. 

Необходимо е абсолвентите да бъдат в Ректората по-рано същия ден, в 09.30 ч., за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата.

Списъци на абсолвентите на ФМИ (бакалаври и  магистри), които ще получат дипломата си за висше образование на 15 януари 2018 г.