Разпис

Моля, редовно проверявайте разписите на занятията на сайта на ФМИ!

Летен семестър на учебната 2023/2024 година

Зимен семестър на учебната 2023/2024 година