Разпис

Моля, редовно проверявайте разписите на занятията на сайта на ФМИ!

Летен семестър на учебната 2022/2023 година

Зимен семестър на учебната 2022/2023 година