Едногодишни програми

Едногодишно обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация

Професионалната квалификация (ПК) е предназначена за хора със завършено висше образование, желаещи да получат учителска правоспособност по математика, математика и информатика, информатика и информационни технологии или да придобият допълнителна професионална квалификация за учители профилирана подготовка по информатика и ИТ с възможност за повишаване на професионално-квалификационната си степен (ПКС).

При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по ..."

Необходими документи:

Подаване на документи:

  • На хартия - в кабинет 209 на ФМИ, г-жа Светлана Горанова (+359 2 8622373, +359 2 8161 522, stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg).
  • По електронната поща - на адрес stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg или на лицето за контакт на съответния курс, посочено по-долу. 

Професионални квалификации за 2019/2020 учебна година:

* Таксата е ориентировъчна и може да варира в зависимост от броя на курсистите.

Срокове за записване:

  • от 10.09.2019 до 20.10.2019 г. за СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика" и "Учител по информатика и информационни технологии";
  • За СДК Учител по Информационни Технологии 5-7 и 8-10 клас записването става по всяко време, а обучението се провежда при сформирана група, за което участниците се уведомяват своевременно.