Кандидатстудентски курс по математика от 13.01.2018, провеждане

Кандидатстудентският курс по математика започва на 13 януари 2018 г. от 9:00 ч. . Курсът е с продължителност 80ч. Ще се провежда в събота и неделя при следното разпределение на курсистите по групи:

  • 1 група, на 13.01.2018 г., зала 500, 5 етаж, ФМИ; Лектори: доц. Таня Тонова, проф. Иван Тонов
  • 2 група, на 13.01.2018 г., зала 501, 5 етаж, ФМИ; Лектори: доц. Първан Първанов, ас. Николай Буюклиев
  • 3 група, на 13.01.2018 г., зала 401, 4 етаж, ФМИ; Лектори: доц. Юлиан Цанков,  гл. ас. Николай Иванов
  • 4 група, на 13.01.2018 г., зала 404, 4 етаж, ФМИ; Лектори: доц. Румен Улучев, гл. ас. Георги Георгиев
  • 5 група, на 13.01.2018 г., зала 04, приземен етаж, ФМИ; Лектори: проф. Гено Николов, доц. Веселин Гушев

Моля, преди всяко следващо занятие проверявайте в списъка на съответната група за номера на залата, където то ще се провежда.