Такси

Плащане на студентски семестриални такси

Обща информация

Плащането на семестриалната такса чрез СУСИ е алтернатива, която се предоставя наред с останалите (съществуващи до момента) възможности. При нея отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка, но остава необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Забележка: Студентите трябва да имат акаунт в СУСИ със съответната роля. Поради това тази възможност не важи за новоприети студенти (1-и курс 1-и семестър - зимен, или летен - за ОКС "Магистър", летен прием), т.к. те все още нямат регистрация в СУСИ. В частност новоприети студенти в ОКС "Магистър", завършили ОКС "Бакалавър" в СУ и имащи бакалавърска роля в системата, не могат да я използват за плащане за новата степен - за това е необходимо наличието на магистърска роля, която те получават след заплащане по друг начин и записване. 

При този начин на плащане се използва системата на ePay/EasyPay. Може да бъде платено по един от двата начина:

  • онлайн чрез ePay - необходима e предварително направена регистрация в ePay с микросметка или банкова карта, или
  • на каса в офис на EasyPay.

За извършване на плащането операторът начислява съответни такси.

След извършване на плащането, то се регистрира автоматично в СУСИ, поради което отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка.

ЗАПИСАН Е САМО ТОЗИ СТУДЕНТ, КОЙТО, СЛЕД КАТО Е ПЛАТИЛ ТАКСАТА, Е ЗАВЕРИЛ КНИЖКАТА СИ В ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ".

Технология

Използва се елемент Такси от менюто в студентския профил. При избор на елемента се появява неговото подменю с два елемента – Кампания за плащане на семестриална такса и Отразени плащания.

Кампания за плащане на семестриална такса

При избор на елемента Кампания за плащане на семестриална такса и при наличие на активна в момента кампания се появява екран, съдържащ информация за кампанията и дължимата от студента такса за предстоящия семестър.

Начин на финансиране
Основание за прием
Гражданство

– показват съответните стойности от профила на студента, които са основание за изчисляване на таксата. В случай че намирате неточност в тях, трябва да пишете на администраторите на системата.

Семестриална такса - показва размера на автоматично изчислената такса за предстоящия семестър. В случай че намирате неточност в размера на таксата, трябва да пишете на администраторите на системата.

Платена

– в случай че таксата е платена чрез ePay/EasyPay, излиза "да";

– в случай че таксата още не е платена или е платена по друг начин, полето остава празно.
Ако таксата е платена по друг начин, ТОВА НЕ Е ПРОБЛЕМ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТА - той трябва да представи в отдел "Студенти" студентската си книжка с печат за платена (по някой от останалите начини) такса.

Отразени плащания

– в случай че таксата е платена чрез ePay/EasyPay, показва сумата на направеното плащане;

– в случай че таксата още не е платена или е платена по друг начин, стойността е 0.
Ако таксата е платена по друг начин, ТОВА НЕ Е ПРОБЛЕМ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТА - той трябва да представи в отдел "Студенти" студентската си книжка с печат за платена (по някой от останалите начини) такса.

Текстът в червено информира, че генерирането на заявка и извършването на плащане чрез ePay/EasyPay не гарантира записване за предстоящия семестър. За записване е необходимо студентът да удовлетворява и условията, свързани с учебния процес. В частност да не е отстранен за срок, включващ предстоящия семестър, както и да има не повече от допустимия брой невзети изпити. Ако второто не е изпълнено, на екрана се извежда съобщение заедно с всички изпити, които студентът би трябвало вече да е взел, но в системата се водят невзети.

Възможно е в системата да се водят все още като невзети изпити и такива, които студентът наскоро е взел (особено на септемврийска сесия), т.к. е необходимо технологично време за внасяне на протоколите в системата. Това НЯМА ДА БЪДЕ ПРОБЛЕМ ЗА ЗАПИСВАНЕ И НЕ Е ПРЕЧКА ЗА ПЛАЩАНЕ, оценките ще бъдат въведени.
Можете също така да уточните състоянието на изпитите си в отдел "Студенти"
, където имат пълната информация, която ще вземат предвид и при записването.

В края на екрана системата очаква потвърждение дали, след като студентът е запознат с горната информация, желае да плати чрез ePay/EasyPay.

Генериране на заявка и плащане

 След потвърждаване – чрез избиране на чекбокса – на екрана се появява бутон за генериране на заявка към ePay, посредством която може да се плати онлайн или на каса на EasyPay

При натискане на бутона „Генериране на заявка към ePay“ се генерира заявка за плащане, като информация за нея се извежда на екрана. Връзката (линкът) в зеленото каре (или в карето с информация за заявката в долната част на екрана) зарежда нов прозорец със страница от сайта на ePay.

Забележка 1. В браузъра Ви трябва да са разрешени изскачащи прозорци или да разрешите само съответния прозорец.

Забележка 2. Същата страница от сайта на ePay може да бъде заредена и в по-късен момент/следваща сесия в СУСИ, като се използва връзката в карето с информация за заявката в долната част на екрана, която остава налична в СУСИ.

На страницата от сайта на ePay се вижда номера на фактурата, която е генерирана, както и сумата, която трябва да бъде платена. При това отдолу е избран раздел "През Интернет".  

  • За онлайн плащане последвайте инструкциите в този раздел. Необходима е предварително направена регистрация в ePay с микросметка или банкова карта.
  • За плащане на каса на EasyPay изберете раздела вдясно - "В брой на каса" - там в червено е изписан код за плащане, с който можете да платите на всяка каса на EasyPay.

Ако плащането не бъде извършено в рамките на 30 календарни дни, ePay анулира заявката, като тя остава да се вижда в СУСИ. При това за студента не остава никакъв ангажимент, но той няма и възможност за плащане на тази такса през ePay. 

Системата предпазва от погрешно плащане, в частност студент в ОКС "Магистър" да плати от бакалавърския си профил (при наличие на такъв в СУСИ). При натискане на бутон за генериране на заявка, в случай че студентът е семестриално завършил/дипломиран или кампанията е за семестър след последния семестър от (випусковия) учебен план на студента, системата отказва да генерира заявка (при което не е възможно да се извърши и плащане), като дава поясняващо съобщение. 

Ако сте студент в ОКС "Магистър" и по погрешка сте влезли в бакалавърския си профил, влезте в профила си като магистър, за да извършите плащането чрез СУСИ.

Отразени плащания

В случай че таксата е платена чрез ePay/EasyPay, показва информация за направеното плащане. В този случай студентът може да се запишете в отдел Студенти без да е необходимо да има печат за платена такса в студентската книжка.

Ако таксата е платена чрез ePay/EasyPay, но информацията за плащането не се е появила в Отразени плащания, трябва да пишете на администраторите на системата.

В случай че таксата още не е платена или е платена по друг начин, дава съобщение "Няма отразени плащания". Ако таксата е платена по друг начин, ТОВА НЕ Е ПРОБЛЕМ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТА - той трябва да представи в отдел "Студенти" студентската си книжка с печат за платена (по някой от останалите начини) такса.