Кандидатстудентски курс по математика с начало 13.01.2018, провеждане на 03. и 04.02.2018

Кандидатстудентският курс по математика, с начало 13 януари 2018 г., ще се проведе на 3 и 4 февруари 2018 г. в следните зали:

1 гр. - на 03.02. в зала 326, ФМИ, на 04.02. в зала 307, ФМИ;

2 гр. - на 03.02. в зала 303, ФМИ, на 04.02. в зала 305, ФМИ;

3 гр. - на 03.02. в зала 401, ФМИ, на 04.02 в зала 302, ФМИ;

4 гр. - на 03.02. в зала 404, ФМИ на 04.02. в зала 304ФМИ;

5 гр. - на 03.02. в зала 04, ФМИ на 04.02. в зала 04,  ФМИ.