Съобщение за първа група от кандидатстудентския курс по математика с начало 13.01.2018

Последното занятие на 1 група от кандидатстудентския курс по математика с лектори проф. Тонов и доц. Тонова ще бъде на 05.03.2018 г. от 09.00 часа в зала 302, ФМИ.

Учебен отдел