Семинар по Оптимизация, 09.03.2018

На 9 март 2018г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: доц. Милен Иванов

Тема: Сюрективност в пространства на Фреше (продължение)

Поканват се всички интересуващи се.