Кампания за държавни стипендии, летен семестър, 2017/2018

Подаването на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 03.03.2018 г. до 13.03.2018 г. съгласно "Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“".

Видове държавни стипендии, начини за кандидатстване и срокове от сайта на СУ "Св. Кл. Охридски".