Конкурс за стипендия за обучение със съвместно финансиране

Обучението се финансира от Френския институт в България и Сосиете Женерал Експресбанк България и е за придобиване на  знания в областта на Data Science (Наука за данните) за прием във висше инженерно училище във Франция.

Предлагани условия

Сосиете Женерал Експресбанк България и Френският институт в България предлагат стипендия за обучение в магистърска програм (M2) във Франция в рамките на 10 месеца (1семестър обучение +1 семестър в предприятие). Началото на програмата е предвидено за септември 2018. След успешното й завършване, избраният кандидат ще се присъедини към Сосиете Женерал Експресбанк с възможност за географска мобилност през цялата си кариера. Френският институт в България ще предостави жилище във Франция, ще поеме медицинската осигуровка и таксата за записване в магистърската програма (до 6000 € годишна такса). Сосиете Женерал Експресбанк България ще предостави средствата за живот във Франция (ежедневни разходи, храна, транспорт…). Владеенето на френски език не е задължително. И все пак това би било предимство. В случай на необходимост, одобреният кандидат ще може да премине курс по френски във Френския институт в България или в Алианс франсез.

Представяне на Сосиете Женерал Експресбанк България

Групата Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие – фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания SoGeLife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно със своите 1 600 служители Сосиете Женерал Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. През юни 2017 Сосиете Женерал Експресбанк бе обявена за N1, в резултат на проведената от Euromoney FX анкета, като „Лидер на пазара с валутни сделки за корпоративни клиенти в България”, след челното място в престижната класация през 2014, 2012 и 2011 г. Наградата допълва отличието на банката от Министерство на финансите за „Най-активeн участник на първичен пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) за сметка на клиенти“, в продължение на седем поредни години (2010-2016). През декември 2017 рейтинговата агенция FitchRatings повиши оценката на Сосиете Женерал Експресбанк на « A- », която е възможно най-високата оценка, давана от Fitch на финансова институция в България, която дори надвишава с една точка оценката дадена на България.

  •  99.74% от капитала са собственост на Групата Сосиете Женерал
  •  90.4 милиона лева (45,2 милиона/евро) нетна печалба за 2016 г.
  •  234.2 милиона лева (117.1 милиона/евро) нетен банков доход за 2016 г.
  •  5.9 милярда лева (2,85 милярда/евро). общ обем на активите към края на 2016 г.
  •  140 офиса
  •  повече от 500 000 клиенти

Краен срок на конкурса: 30 март 2018 г.

Още информация, условия и начин за кандидатстване.

Обявата на френски и английски език.

За повече информация: bissera.kolarova@institutfrancais.bg