Семинар „Математическо моделиране”, 14.03.2018

На 14.03.2018, сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране".

Ангел Иванов, Експерт и Ръководител проекти в MM Solutions AD, ще представи проблема:

Оптимизация на динамичното програмиране върху 2Д изображения с използване на пирамида от резолюции

План на представянето:

  1. Приложение на динамично програмиране (оптимиране) в обработката на изображения (dynamic programming, image processing, computer/machine vision).
  2. Намиране на оптимален шев при комбиниране на изображения (optimal seam, image fusion, panorama).
  3. Построяване на карта на дълбочината от двойка изображения с SGM (stereo images, dense disparity map, Semi Global Matching - SGM).
  4. Използване на пирамида от резолюции за оптимизация - възможности и проблеми (multiscale image pyramid).
  5. Използване на сегментация за оптимизация - възможности и проблеми (image segmentation).