Пролетна Научна Сесия на ФМИ 2019

Пролетната научна сесия на ФМИ 2019 ще бъде под надслов 130 години Факултет по математика и информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Дата: 16.03.2019 г.

Във връзка с посланието на Пролетната научна сесия на ФМИ отправяме апел към авторите на одобрените и представени по време на сесията доклади да подадат и пълен текст на доклада за публикуване в специален том на Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по Математика и информатика, съгласно изискванията за публикуване в него.

Сборник с абстракти

Програма

Важни дати:

 • до 17.02.2019 г. - изпращане на резюме
 • до 26.02.2019 г. - изпращане на потвърждение от Програмния комитет за включване в секция
 • 16.03.2019 г. -  Пролетна научна сесия на ФМИ 2019

Шаблони:

Подаване на резюмета:

Резюметата се изпращат в електронно писмо до адрес psfmi@fmi.uni-sofia.bg

 Комитети

Председател:

 • доц. д-р Мая Стоянова

Програмен комитет

 • проф. дмн Гено Николов
 • проф. дн Марусия Божкова
 • проф. дн Надежда Рибарска
 • проф. д-р Георги Бояджиев
 • проф. д-р Мария Нишева
 • доц. д-р Красимира Александрова
 • доц. д-р Минко Марков
 • доц. д-р Огнян Христов
 • доц. д-р Олга Георгиева
 • доц. д-р Павел Бойчев
 • доц. д-р Симеон Замковой
 • доц. д-р Таня Тонова
 • доц. д-р Христо Ганчев

Организационен комитет

 • проф. д-р Азнив Каспарян
 • проф. д-р Ана Пройкова
 • доц. д-р Камен Спасов
 • доц. д-р Николина Николова
 • доц. д-р Румен Улучев
 • доц. д-р Стела Николова
 • доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева
 • доц. д-р Тодор Попов
 • доц. д-р Юлиан Цанков
 • гл. ас. д-р Александър Стеафанов
 • гл. ас. д-р Ирена Авджиева
 • гл. ас. д-р Мая Желязкова
 • гл. ас. д-р Филип Петров
 • докт. Владислав Харалампиев

При въпроси и проблеми, моля, пишете до екипа на Пролетната научна сесия 2019 на адрес psfmi@fmi.uni-sofia.bg.