Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2018/2019 уч. г., летен семестър, редовно и задочно обучение

Стартира кампанията за плащане на семестриалните такси за РЕДОВНО обучение за летния семестър на 2018/2019 учебна година. Кампанията ще бъде достъпна от студентския профил в СУСИ в периода 21 януари - 22 февруари  2019 г.

Кампанията за ЗАДОЧНО обучение започна на 09.01.2019 г. и продължава до 31 януари 2019 г., като плащането на такси през студентския профил ще остане възможно и след тази дата, до  края на кампанията за редовно обучение, но студентите задочно обучение трябва да имат предвид, че крайният срок за тяхното записване в отдел "Студенти" е 31 януари и плащането след тази дата е на тяхна отговорност и не им гарантира записване.

За плащане чрез СУСИ се изолзва системата за разплащане на ePay/EasyPay.За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Забележка: Кампанията не важи за новоприетите от този летен семестър студенти. Те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от останалите възможни начини.

Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на системата за ФМИ