Семинар "Динамични системи и теория на числата", 5.02.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на
5 февруари,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 
 с доклад на докторант Ивайло Тунчев
 Минимално и максимално разстояние между две елипси с общ фокус

 Поканват се студентите и преподавателите.