Колоквиум на ФМИ, 7 март 2019

На 07.03.2019 г. от 16:15 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Петър Драгнев от Purdue University, Fort Wayne, ще изнесе доклад на тема:
Mastodon Theorem - 20 Years in the Making

Резюме на доклада

Преди лекцията, участниците в колоквиума са поканени от 16:00 в Заседателната зала за кратка неформална дискусия на кафе/чай и сладки.

Заповядайте!