Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия на уч. 2018/2019 г.

Заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2018/2019 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават :

Кога: от 23.04.2019 г.  до 23.05.2019 г.
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

ВАЖНО!
Заявления за изпити от минали години няма да се приемат след 23.05.2019 г.