Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика I, 09.06.2019

На 9 юни 2019 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика I от втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2019/2020 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Следващият кандидатстудентски изпит по математика, последен за тазгодишната кандидатстудентска кампания е по Математика II на 16 юни 2019 г., 09:00 ч., от втора кандидатстудентска сесия, прием 2019/2020.