Първо занятие на избираемата дисциплина "Биостатистика", 17.02.2020

Първото занятие на курса по Биостатистика ще се проведе на 17 февруари (понеделник) 2020 от 11 часа в зала 320. Моля всички, които проявяват интерес към курса, да заповядат.

гл.ас. д-р Деница Григорова